QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 12,727

Ngày đăng: 26/06/2015

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Sáng ngày 26/06, Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó với đa số phiếu tán thành Quốc hội đã tán thành với đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và thong qua, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?