THẢO LUẬN TỔ DỰ ÁN LUẬT TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,912

Ngày đăng: 03/06/2015

THẢO LUẬN TỔ DỰ ÁN LUẬT TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Chiều 2/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và dự án Luật tạm giữ tạm giam. Đây là 2 dự án Luật được nhiều cử tri, đại biểu quan tâm, đặc biệt là các quy định việc quản lý người bị tạm giam, tạm giữ và các vấn đề liên quan đến việc mở rộng quyền điều tra ban đầu đối với một số cơ quan như Thuế, Kiểm ngư, Ủy ban chứng khoán.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?