TỔNG HỢP PHIÊN THẢO LUẬN VỀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,863

Ngày đăng: 16/06/2015

TỔNG HỢP PHIÊN THẢO LUẬN VỀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Phát biểu tại nghị trường, các đại biểu cho rằng, nguyên tắc tranh tụng đã được thể hiện tương đối đầy đủ, việc áp dụng án lệ là bước tiến mới phù hợp với xu hướng quốc tế

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?