Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BHXH MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU MỘT NĂM NGHỈ VIỆC VÀ THẢO LUẬN Ở HỘI TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,832

Ngày đăng: 22/06/2015

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BHXH MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU MỘT NĂM NGHỈ VIỆC VÀ THẢO LUẬN Ở HỘI TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)

Chiều ngày 22/06, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc và thảo luận ở hội trường về dự án Luật thống kê (sửa đổi). Tiến Cường – Phóng viên Truyền hình Quốc hội đang có mặt tại hội trường thông tin về nội dung này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?