Ý KIẾN ĐBQH VỀ DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ VÀ DỰ ÁN LUẬT TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,779

Ngày đăng: 02/06/2015

Ý KIẾN ĐBQH VỀ DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ VÀ DỰ ÁN LUẬT TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Chiều ngày 02/06, đại biểu Quốc hội làm việc ở tổ thảo luận dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Dự án Luật tạm giữ, tạm giam. Chúng tôi kết nối với phóng viên Thu Huyền đang có mặt ở hội trường Quốc hội để thông tin những nội dung thảo luận trong chiều nay tới quý vị và các bạn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?