BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP – ĐIỂM TỰA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 32,223

Ngày đăng: 15/12/2019

BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP – ĐIỂM TỰA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Dù công việc đơn giản hay phức tạp thì rủi ro cũng luôn rình rập và đe dọa cuộc sống của người lao động. Nhằm chia sẻ gánh nặng này, chế độ tai nạn lao động đang dần trở thành chính sách an sinh xã hội hữu ích. Và đặc biệt, nhà nước đã có sự hỗ trợ đối với những người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vậy tại sao tỷ lệ tham gia “loại hình BH này” thấp như vậy? Chúng ta cần thực hiện những giải pháp gì để thúc đẩy người lao động thuộc khu vực phi chính thức tham gia trong thời gian tới?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?