BẢO HIỂM Y TẾ CHO LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 31,721

Ngày đăng: 17/12/2019

BẢO HIỂM Y TẾ CHO LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC

Việt Nam hiện có hơn 18 triệu lao động đang làm các công việc phi chính thức – chiếm tới 57% tổng số việc làm phi nông nghiệp trên cả nước. Lao động phi chính thức thường có việc làm bấp bênh, thiếu sự ổn định, thông thường là không có hợp đồng hoặc chỉ thoả thuận bằng miệng, thu nhập thấp với nhiều công việc nặng nhọc và đầy rủi ro. Đây là đối tượng dễ bị tổn thương, rất cần được hưởng các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên việc bao phủ bảo hiểm y tế mặc dù đạt đến gần 90% thì trong số hơn 10% còn lại, lực lượng lao động phi chính thức lại chiếm một tỷ lệ khá lớn. Tại sao lại như vậy và làm thế nào để thu hút lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm y tế?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?