TAI NẠN LAO ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 29,798

Ngày đăng: 20/12/2019

TAI NẠN LAO ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM

Pháp luật về lao động trong đó có vấn đề an toàn lao động cơ bản đã đầy đủ, tuy nhiên tai nạn lao động xảy ra trong những năm gần đây đang có chiều hướng gia tăng về số vụ cũng như mức độ nghiêm trọng, nhiều lao động đã bị thiệt mạng. Vậy việc thực thi các quy định của pháp luật ra sao? Làm thế nào để giảm thiểu tai nạn lao động? Pháp luật về an toàn lao động còn gì bất cập? Bộ Luật Lao động mới sửa đổi có tác động đến vấn đề an toàn vệ sinh lao động?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?