LỢI ÍCH CỦA VIỆC TĂNG THUẾ THUỐC LÁ

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 74,534

Ngày đăng: 08/01/2020

LỢI ÍCH CỦA VIỆC TĂNG THUẾ THUỐC LÁ

Với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thời gian qua Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Trung ương và địa phương. Và thực hiện nhiệm vụ xây dựng lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá để hạn chế tiêu dùng, phù hợp với Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân trong tình hình mới

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?