VIỆT NAM 2020: HAI TRỌNG TRÁCH, MỘT NIỀM TIN

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 58,301

Ngày đăng: 07/01/2020

VIỆT NAM 2020: HAI TRỌNG TRÁCH, MỘT NIỀM TIN

Năm chủ tịch ASEAN 2020 đã chính thức được khởi động. Cùng với đó, các hoạt động chính thức của Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 cũng đã diễn ra. Những trọng trách này mở ra cơ hội lớn cho đất nước ta nâng cao hình ảnh và vị thế của một quốc gia chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Chúng ta cần làm gì để phát huy tối đa cơ hội lịch sử này, khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, thu hút sự ủng hộ và hợp tác của các quốc gia, đối tác lớn trên thế giới?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?