CHẬM BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT- BÀI TOÁN CHƯA HỒI KẾT

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 13,791

Ngày đăng: 30/10/2020

CHẬM BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT- BÀI TOÁN CHƯA HỒI KẾT

Một văn bản Luật sau khi được ban hành, để có thể đi vào cuộc sống, rất cần có các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thế nhưng việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn đâu đó vẫn chưa được quan tâm, giải quyết triệt để. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có những quy định rất rõ về trách nhiệm trong vấn đề này. Vì vậy vấn đề kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết cần tiếp tục được tăng cường. Giải quyết nợ đọng văn bản, đây có lẽ cũng là vấn đề được cử tri quan tâm mà nhiều ĐBQH cũng đặt ra trong quá trình thảo luận, cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật, các đợt chất vấn và trả lời chất vấn:

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?