ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE - NÂNG CHẤT LƯỢNG, GIẢM BẤT CẬP

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 22,143

Ngày đăng: 23/10/2020

ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE - NÂNG CHẤT LƯỢNG, GIẢM BẤT CẬP

Bên cạnh việc thiếu ý thức tự giác chấp hành luật, thiếu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông của nhiều lái xe rất kém, các nguyên nhân khách quan do cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật, vấn đề kỹ năng điều khiển phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cũng được đặt ra. Nội dung này được người dân, đại biểu Quốc hội quan tâm trong thời gian qua khi công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã được xây dựng trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?