KHÔNG LƠ LÀ, CHỦ QUAN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 13,906

Ngày đăng: 27/10/2020

KHÔNG LƠ LÀ, CHỦ QUAN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Hơn 3 tháng qua, cả nước không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, cuộc sống của người dân ở các địa phương đã cơ bản trở lại trạng thái “bình thường”.Tuy nhiên, từ bài học của làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 cho thấy, chúng ta vui mừng, phấn khởi trước kết quả công tác phòng ngừa dịch bệnh, nhưng cũng không được lơ là, chủ quan. Trong bối cảnh mở cửa nền kinh tế, các hoạt động sản xuất-kinh doanh đang phục hồi để thực hiện mục tiêu kép thì nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng vẫn còn tiềm ẩn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?