75 NĂM QUỐC HỘI ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 28,153

Ngày đăng: 09/09/2020

75 NĂM QUỐC HỘI ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC

Thưa quý vị! Ngược dòng lịch sử cách đây tròn 75 năm, dân tộc Việt Nam đã trả qua nhiều sự kiện trọng đại. Đó là Quốc dân Ðại hội Tân Trào ngày 16 tháng 8 năm 1945,đó là thành công của Cách mạng Tháng Tám vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 và ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, sau đó là những ngày chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?