BHXH VIỆT NAM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 22,548

Ngày đăng: 29/09/2020

BHXH VIỆT NAM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

BHXH có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ Bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHTN, BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật… để hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng này không thể không ứng dụng Công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính. Vậy thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai những việc này như thế nào và đã đạt được những kết quả cụ thể gì?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?