CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH- BƯỚC ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 13,415

Ngày đăng: 05/10/2021

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH- BƯỚC ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN

Thời gian qua, việc Cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hoá đã và đang được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính, qua đó đã tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển, người dân ngày càng tin tưởng và hài lòng trước sự thay đổi của bộ máy Chính quyền các cấp. Bức tranh cải cách hành chính hiện lên rõ nét thông qua những tháo gỡ rào cản, những cắt gọt, đơn giản hóa và bước ngoặt chính là Cổng dịch vụ Công quốc gia và dịch vụ công một cửa ở các địa phương khi đã giảm thiểu các chi phí không cần thiết, tiết kiệm thời gian, tiền của của nhân dân và doanh nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?