ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI KHOÁ XV

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 21,172

Ngày đăng: 22/04/2021

ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI KHOÁ XV

Quốc hội khoá XIV là một nhiệm kỳ mà trong mỗi kỳ họp, mỗi năm trôi qua đều góp thêm những bước tiến mới trong công tác dân tộc, vai trò quyết định chính sách dân tộc của Quốc hội cũng ngày càng rõ nét. Trong những thành công đó không thể không kể đến những đóng góp của các đại biểu người dân tộc thiểu số. Quốc hội khoá XV cần phải đảm bảo cơ cấu và chất lượng đại biểu dân tộc thiểu số ra sao? Cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?