ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG, MINH BẠCH TRONG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 27,371

Ngày đăng: 17/05/2021

ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG, MINH BẠCH TRONG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang tích cực thực hiện vận động bầu cử. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nhiều địa phương tổ chức vận động bầu cử trực tuyến để đảm bảo quyền lợi cho các ứng cử viên và cử tri. Vận động bầu cử cần được tiến hành như thế nào để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên, đảm bảo chất lượng và sự minh bạch?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?