Chùa Vĩnh Nghiêm - Chốn tổ của Thiền phái Trúc Lâm

Chuyên mục: TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TỔ QUỐC | Lượt xem : 524 Ngày: 10/03/2017

Chùa Vĩnh Nghiêm - Chốn tổ của Thiền phái Trúc Lâm

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?