LUẬT BÁO CHÍ MỚI - CẦN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NỀN BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,947

Ngày đăng: 30/06/2015

LUẬT BÁO CHÍ MỚI - CẦN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NỀN BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Báo chí Cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, đồng thời cũng là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích của nhân dân. 90 năm qua, kể từ số báo đầu tiên của tờ Thanh niên (21/6/1925), báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển phong phú và đa dạng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?