HÀI HÒA LỢI ÍCH GIỮA LÂM TRƯỜNG VỚI NGƯỜI DÂN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,886

Ngày đăng: 01/07/2015

HÀI HÒA LỢI ÍCH GIỮA LÂM TRƯỜNG VỚI NGƯỜI DÂN

Mới đến Nà Lâm, sẽ thấy đất đai ở thung lung này rất trù phú, vậy nhưng dân bản lại thiếu đất sản xuất. Hiện nay, tại địa phương có trên 94% diện tích đất lâm nghiệp là do lâm trường và ban quản lý rừng phòng hộ quản lý (Lâm trường Trường Sơn, Lâm trường Khe Giữa, Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đại, Ban quản lý rừng phòng hộ Ba Rền), phần ít ỏi còn lại được giao cho địa phương và các hộ gia đình sử dụng, quản lý. Tính ra, mỗi hộ chỉ được nhận khoảng 0,3 ha.. Đất trồng rừng các hộ được giao từ năm 2007, nhiều hộ được giao khoảng 1-2 ha nhưng đến nay vẫn bỏ hoang vì đất được giao quá xa khu dân cư, khó khăn trong trồng và bảo vệ rừng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?