TẠO LẬP KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ THỐNG NHẤT ĐỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,918

Ngày đăng: 30/07/2015

TẠO LẬP KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ THỐNG NHẤT ĐỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH

Trong nhiều báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia thời gian gần đây, khi nói tới nguyên nhân của tình hình hạn chế, yếu kém, một trong những nguyên nhân chủ quan là tầm nhìn quy hoạch hạn chế, thực hiện quy hoạch chưa nghiêm, giám sát… Đã đến lúc cần phải xác định rõ những nhu cầu thực tế cấp thiết, phải tiến hành xem xét, đổi mới công tác quy hoạch để công cụ quản lý này phát huy được tối đa công năng phục vụ sự phát triển KT-XH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?