THỜI ĐIỂM XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO HỢP ĐỒNG BẢO VỆ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,878

Ngày đăng: 06/07/2015

THỜI ĐIỂM XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO HỢP ĐỒNG BẢO VỆ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN

Trong đời sống xã hội, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mỗi chủ sở hữu diễn ra rất đa dạng, phong phú. Điều 32 Hiến pháp 2013 quy định mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác, quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?