VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG PHIÊN TÒA DÂN SỰ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,931

Ngày đăng: 17/07/2015

VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG PHIÊN TÒA DÂN SỰ

Trong xu thế phát triển dân chủ hiện nay, bảo đảm quyền con người trở thành mục tiêu của toàn xã hội và được ghi nhận rõ trong Hiến pháp và pháp luật của các quốc gia trên thế giới nói chung, của Việt Nam nói riêng, như là nguyên tắc cốt lõi của pháp luật mà các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải thực hiện, trong đó vai trò quan trọng thuộc về Viện Kiểm sát. Với vai trò đại diện quyền lực công, Viện kiểm sát thực hiện việc truy tố tội phạm, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ lợi ích chung, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, quyền con người.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?