LÀM THẾ NÀO ĐỂ HOẠT ĐỘNG ĐÓNG MỚI, HOÁN CẢI, PHỤC HỒI, SỬA CHỮA, PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐẠT HIỆU QUẢ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,866

Ngày đăng: 11/08/2015

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HOẠT ĐỘNG ĐÓNG MỚI, HOÁN CẢI, PHỤC HỒI, SỬA CHỮA, PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐẠT HIỆU QUẢ

Việt Nam là một đất nước có đường bờ biển dài, đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hoạt động giao thông vận tải, chiến lược phát triển biển, kinh tế biển, giao thương đường biển …trong xu thế hội nhâp, toàn cầu hóa hiện nay. Vì thế, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 là một trong những Dự thảo Luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13. Dự thảo luật được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tạo bước đột phá, thúc đẩy ngành hàng hải phát triển tương xứng với tiềm năng nước ta và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thời gian qua. Một trong những quy định mới được bổ sung trong dự thảo luật lần này là quy định về đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa, phá dỡ tàu biển.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?