LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH: KHÓ ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,011

Ngày đăng: 04/08/2015

LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH: KHÓ ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Trong năm 2014, các quy định về lao động giúp việc ngày càng cụ thể hơn với Nghị định số 27 của Chính phủ và Thông tư số 19 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội. Theo đó, người giúp việc gia đình khi làm việc được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai, đến thời điểm này nghề giúp việc gia đình vẫn là nghề dễ bị tổn thương bởi những quy định pháp luật chưa thực sự đi vào cuộc sống.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?