LUẬT HỘ TỊCH 2014- TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU VỀ HỘ TỊCH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,851

Ngày đăng: 03/08/2015

LUẬT HỘ TỊCH 2014- TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU VỀ HỘ TỊCH

Hộ tịch là việc đăng ký và quản lý các sự kiện nhân thân của mỗi cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết đi. Các sự kiện nhân thân cơ bản nhất của mỗi cá nhân được đăng ký và quản lý trong hộ tịch gồm có: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký việc thay đổi hộ tịch, đăng ký tử

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?