ĐẢM BẢO TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,982

Ngày đăng: 28/03/2016

ĐẢM BẢO TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?