ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH - NHIỀU KHÓ KHĂN CẦN THÁO GỠ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,909

Ngày đăng: 15/03/2016

ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH - NHIỀU KHÓ KHĂN CẦN THÁO GỠ

Trong kỳ họp thứ 46 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Câu chuyện cân đối thu chi ngân sách đã được thảo luận sôi nổi, thậm chí có lúc gay gắt tại Ủy ban thường vụ Quốc hội khi bàn về đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm (2016-2020). Bên cạnh những thành tựu đạt được thì việc điều hành ngân sách nhà nước đã và đang gặp nhiều khó khăn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?