SAU 8 NĂM ÁP DỤNG LUẬT CÔNG NGHỆ CAO, NHIỀU DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VẪN GẶP KHÓ KHĂN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,970

Ngày đăng: 30/03/2016

SAU 8 NĂM ÁP DỤNG LUẬT CÔNG NGHỆ CAO, NHIỀU DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VẪN GẶP KHÓ KHĂN

Luật Công Nghệ cao đã được thực thi 8 năm. Trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ cao đòi hỏi Luật Công nghệ cao cần phải có các văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết, cần phải có cơ chế đặc thù ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó, các doanh nghiệp công nghệ cao cũng cần phải chủ động và tích cực huy động nguồn vốn cũng như tiếp thu những công nghệ cao của thế giói. Đồng thời một số quy định hiện hành Luật Công nghệ cao đã lỗi thời hoặc chưa thực sự hợp lý, bộc lộ bất cập trong quá trình triển khai cần sớm được sửa đổi, bổ sung để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?