SỰ CỐ CẦN CẨU - BAO GIỜ NỖI ÁM ẢNH CỦA NGƯỜI DÂN MỚI KẾT THÚC?

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,797

Ngày đăng: 21/03/2016

SỰ CỐ CẦN CẨU - BAO GIỜ NỖI ÁM ẢNH CỦA NGƯỜI DÂN MỚI KẾT THÚC?

Không phải bây giờ tai nạn lao động do cần cẩu mới xảy ra và cũng không phải giờ này, các cơ quan chức năng mới ngồi lại với nhau để bàn bạc phương hướng giảm thiểu. Những quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn trong lao động, an toàn trong sử dụng thiết bị nâng mặc dù đã được quy định khá chặt chẽ và đẩy đủ trong các văn bản quy phạm pháp luật (như: Luật Xây dựng, Bộ Luật Lao động, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia AT trong xây dựng, và đặc biệt là trong Luật An toàn vệ sinh lao động vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII). Tuy nhiên, do việc thực hiện các biện pháp này chưa thật sự đầy đủ, nghiêm túc và chưa được giám sát chặt chẽ nên các tai nạn lao động liên quan đến thiết bị nâng như cần cẩu vẫn tiếp tục tái diễn, gây ra nhiều hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?