TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA GIỚI TRẺ VÀO NGHỊ TRƯỜNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,000

Ngày đăng: 24/03/2016

TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA GIỚI TRẺ VÀO NGHỊ TRƯỜNG

Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận nhiều dấu ấn của các đại biểu trẻ. Trong lịch sử phát triển 70 năm qua của Quốc hội Việt Nam, dù ở khóa nào, thời kỳ nào, những người trẻ luôn tham gia và đóng góp tích cực cho sự trưởng thành, lớn mạnh của Quốc hội, của nền lập pháp nước nhà, của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?