BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,906

Ngày đăng: 07/04/2016

BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Hiệp định TPP có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta, cả về kinh tế, chính trị, xã hội, là kết quả của một quá trình công phu kéo dài 7 năm. Cho đến nay, dù Hiệp định chưa có hiệu lực nhưng đã bắt đầu mang lại những lợi ích thiết thực cho Việt Nam; Vị thế của Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế, đầu tư nước ngoài tăng, dự báo tác động tích cực đến tất cả các mặt kinh tế, chính trị và xã hội. Chính phủ đã đặt mục tiêu trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP vào kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14 sắp tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?