CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN: NÊN TRAO THÊM QUYỀN CHO GIỚI TRẺ?

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,076

Ngày đăng: 05/04/2016

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN: NÊN TRAO THÊM QUYỀN CHO GIỚI TRẺ?

Ngày nay, phát triển thanh niên trở thành vấn đề lớn của mỗi quốc gia, dân tộc, đang là chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Tại hầu hết các quốc gia, ở các mức độ khác nhau, Nhà nước đều có các chủ trương, chính sách đối với thanh niên để bồi dưỡng, đào tạo và phát huy sự tham gia của thanh niên vào tiến trình phát triển của xã hội. Để tăng cường đầu tư cho sự phát triển của thanh niên, nước ta đã ban hành Luật Thanh niên, chiến lược, chính sách phát triển thanh niên. Tuy vậy, việc thực thi trong thực tiễn còn nhiều bất cập.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?