ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGOÀI ĐẢNG - CÓ NÊN TĂNG?

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,787

Ngày đăng: 04/04/2016

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGOÀI ĐẢNG - CÓ NÊN TĂNG?

Ngày 22/5 tới, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu,ứng cử ĐBQH.Theo đó,tổng số ĐBQH được bầu khóa XIV là 500 người, trong đó dự kiến có từ 25-50 đại biểu ngoài Đảng.Tỷ lệ đại biểu ngoài Đảng như vậy đã hợp lý chưa,có nên tăng số lượng ứng cử viên ngoài Đảng?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?