TIẾN TỚI BỎ CHÍNH SÁCH "CHO KHÔNG", "CẤP KHÔNG" ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,322

Ngày đăng: 08/04/2016

TIẾN TỚI BỎ CHÍNH SÁCH "CHO KHÔNG", "CẤP KHÔNG" ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Vừa qua, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững. Tại cuộc họp, Bộ Lao động Thương binh và xã hội đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo cho ý kiến sửa đổi một số chính sách hỗ trợ người nghèo theo hướng loại bỏ chính sách “cho không” trong việc thực hiện chương trình trong giai đoạn 2016-2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?