Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội, gắn kết Quốc hội với tuổi trẻ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 1096

Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội, gắn kết Quốc hội với tuổi trẻ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?