Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội, gắn kết Quốc hội với tuổi trẻ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 1452 Ngày: 03/10/2017

Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội, gắn kết Quốc hội với tuổi trẻ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?