GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI, GẮN KẾT QUỐC HỘI VỚI TUỔI TRẺ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,987

Ngày đăng: 03/10/2017

GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI, GẮN KẾT QUỐC HỘI VỚI TUỔI TRẺ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?