Luật Giáo dục Đại học (Sửa đổi) - Cần đảm bảo tính tự chủ và công bằng

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 996 Ngày: 17/10/2017

Luật Giáo dục Đại học (Sửa đổi) - Cần đảm bảo tính tự chủ và công bằng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?