Sửa đổi Luật Quốc phòng phù hợp với tình hình mới để đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 822 Ngày: 12/10/2017

Sửa đổi Luật Quốc phòng phù hợp với tình hình mới để đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?