MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,328

Ngày đăng: 24/11/2017

MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Mô hình kinh tế hợp tác đang là khu vực có vai trò vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là trong phát triển kinh tế hộ nông nghiệp, giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động, tạo sự ổn định trong phát triển kinh tế và chính trị xã hội .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?