GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG, CHẾ BIẾN HẢI SẢN GẮN VỚI BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH TẠI QUẢNG NINH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,206

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG, CHẾ BIẾN HẢI SẢN GẮN VỚI BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH TẠI QUẢNG NINH

Mới đây, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?