LUẬT HÓA NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,794

Ngày đăng: 27/03/2017

LUẬT HÓA NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Công tác xã hội là nghề cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, giúp đỡ những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Sứ mệnh của nghề công tác xã hội là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu những rào cản trong xã hội, sự bất công và bất bình đẳng. Nghề công tác xã hội đã và đang có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bình đẳng và tiến bộ của mỗi quốc gia và nhân loại. Tuy nhiên, ở Việt Nam nghề công tác xã hội chưa thực sự trở thành một nghề chuyên nghiệp. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hạn chế này là sự thiếu hụt, bất cập, phân tán của các quy định pháp luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?