NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,198

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được xây dựng, quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội. Theo đó, Dự thảo đã quy định chi tiết các hình thức giám sát và hình thức phản biện xã hộicủa MTTQ các cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế đang đặt ra hiện nay, đó là trường hợp các cơ quan hữu quan của Nhà nước đã xem xét, giải quyết nhưng chưa đáp ứng quyền, lợi ích của nhân dân, cần có tiếng nói độc lập, khách quan của MTTQ Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?