QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: PHÒNG TRÁNH RỦI RO TÀI CHÍNH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,920

Ngày đăng: 28/03/2017

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: PHÒNG TRÁNH RỦI RO TÀI CHÍNH

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, trong đó thuế thu nhập cá nhân là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành thuế đề cập chung bắt buộc cũng góp một phần quan trọng để tạo nguồn tài chính cho nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân được tính với diện rộng, khả năng tạo nguồn thu cho ngân sách lớn. Thuế thu nhập cá nhân tác động trực tiếp vào thu nhập của dân cư mà người dân của bất kỳ quốc gia nào cũng đều mong muốn và cố gắng với thu nhập ngày càng cao để nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Bên cạnh đó, với biểu thuế luỹ tiến từng phần, thuế thu nhập cá nhân còn có tác dụng thực hiện điều tiết thu nhập, tạo lập công bằng trong xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?