Sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường: Chính sách và thực tiễn

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,150

Sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường: Chính sách và thực tiễn

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính đến hết năm 2015, nước ta có hơn 14 triệu hecta rừng, trong đó các công ty lâm nghiệp nhà nước quản lý hơn 10% diện tích đất có rừng. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp để trồng rừng của các lâm trường ngày càng cao, do dân số ngày càng tăng, vấn đề đất đai ngày càng nóng đã đặt lâm trường quốc doanh trước sức ép phải thay đổi nhanh chóng, phải làm giàu vốn rừng và phát triển diện tích rừng, cân bằng lợi ích kinh tế giữa lâm trường với cộng đồng địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?