THẨM QUYỀN BAN HÀNH PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,120

THẨM QUYỀN BAN HÀNH PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, Luật Phí, lệ phí đã được thông qua ngày 25-11-2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?