GIẢI PHÁP NÀO THÚC ĐẨY CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ ATVSLĐ?

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,790

Ngày đăng: 07/07/2017

GIẢI PHÁP NÀO THÚC ĐẨY CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ ATVSLĐ?

Một năm đã trôi qua kể từ ngày Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực, nhưng đến nay các qui định của Luật và các vấn đề về an toàn vệ sinh lao động được kỳ vọng giải quyết vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Hàng ngày, khi những con số thống kê tai nạn lao động gây thiệt hại về người và kinh tế không ngừng gia tăng, càng cho thấy tình trạng thờ ơ, coi thường các quy định về đảm bảo ATVSLĐ của người lao động, cũng như các đơn vị, chủ sử dụng lao động.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?