Hải Phòng với công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 524 Ngày: 20/07/2017

Hải Phòng với công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?