Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 642 Ngày: 01/07/2017

Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?