NĂM ĐỀN ƠN, ĐÁP NGHĨA – NỖ LỰC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỒN ĐỌNG NGƯỜI CÓ CÔNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,236

Ngày đăng: 13/07/2017

NĂM ĐỀN ƠN, ĐÁP NGHĨA – NỖ LỰC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỒN ĐỌNG NGƯỜI CÓ CÔNG

2017 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947-2017), đây cũng là năm được ngành Lao động, Thương binh và Xã hội xác định là “Năm đền ơn, đáp nghĩa”. Chính vì vậy, bên cạnh làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, ngành đặt quyết tâm giải quyết hồ sơ tồn đọng của người có công trong năm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?